Objectius

Els nostres objectius
Els objectius de l'Associació d'Empreses de Lampisteria, Calefacció i Climatització d'Andorra són la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats.
  1. Intervenir de manera individual i col·lectiva en defensa dels interessos dels seus associats i aconseguir els seus objectius.
  2. Promocionar, defensar i representar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus associats. Lluitant contra el intrusisme laboral, intervenin en contra de la competencia deslleial, unificant els criteris de facturació i de costos.
  3. Defensar els membres de l’Associació en llurs actuacions professionals, facilitant l’assistència necessària.
  4. Participar, a través dels procediments de consulta i col·laboració que s’estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball de cadascun dels seus associats. Mantenint un procés ètic.
  5. Exposar a l’Administració les iniciatives i suggeriments dels associats, actuant com un òrgan de consulta en l’elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l’Associació. Aconseguir un distintiu professional per mitja de la obtenció de carnets oficials.
  6. Contribuir a millorar la qualitat de vida dels seus associats, tant en els aspectes lúdics i socials com en l’àmbit laboral, fomentant els serveis de caire assistencial, creant fons comuns, mútues d’assistència, assegurances col·lectives, defenses jurídiques i altres prestacions en interès dels associats, així com participar en una tasca constant de formació i preparació professional.
  7. Crear i utilitzar els mitjans d’informació que es consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves funcions, com preparar una pagina WEB, muntar una base de dades, per cobrir les necessitats de: personal, equipament i subministres per els associats, en el marc de les finalitats establertes en els presents Estatuts.
  8. Participar, en tant que associació d’empresaris o patrons i amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat i el progrés en el marc de les relacions laborals, en qualsevol contacte, col·laboració o negociació que es plantegi amb els col·lectius de treballadors del sector o les autoritats.
  9. Posar a l' abast de tots els seus associats el màxim de serveis i avantatges al millor preu i qualitat.

Col·laboradors

engas
Magatzem Jocor
Bellacer
Contacta'ns Avís Legal ADELCA | Tel-fax: +376 86 50 55 · Pl. de la Consòrcia, 3 baixos · AD500 Andorra la Vella · Andorra Rebre newsletter   Accès Aon Connecta